MEHMETÇİK BELEDİYESİ BASIN AÇIKLAMASI 09.02.2022

133

 

 

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

Tarih: 09.02.2022

 

Şehir Plancıları Odası’nın Cittaslow Mehmetçik’in planlı gelişimi için dönüm noktası olacak İmar Planı konusundaki mücadelemize gölge düşürmeye çalışan, eksik bilgiden kaynaklandığına inandığım açıklamasına yanıt vermeyi şeffaf ve demokratik yönetim adına kamuoyuna karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Ülkemizin en güzel bölgelerinden Mehmetçik’ te yapılaşmayı çevre dostu olacak şekilde yeniden düzenleyecek İmar Planı için verdiğimiz mücadele halkımızın malumudur. 2018 yılında Şehir Planlama Dairesi ile istişare içerisinde başlattığımız plan süreci ülkeye örnek şekilde yürütülerek, imar planımıza günümüze kadar tüm kesimlerin katılımıyla son şekli verilmiştir. Planın maddi ve manevi gereksinimlerini üstlenen belediyemiz, bölge halkının arzuları, tüm sivil toplum örgütlerinin hassasiyetleri ve devlet dairelerimizin görüşleri çerçevesinde planı şekillendirmiş ve kabul görmüştür.

Planın ilerleyip hayata geçirilmesi için 29 Eylül-7 Ekim 2021 arasında Birleşik Kurul’a toplantı çağrısı yapılana kadar belediye başkanımızla birlikte 4 belediye başkanımız Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde çadır eylemi gerçekleştirmiştir. Bu süreçte kamuoyunu basın yoluyla bilgilendirerek her kesimden büyük destek görmüştük.

Mehmetçik İmar Planı (MİP) ile ilgili yürüdüğümüz yolda, ilgili tüm kesimlerin görüşlerini almaya, herkesi kucaklamaya ve konsensüs sağlamaya büyük önem verdik. Birleşik Kurul’ un toplanması çağrısının yapılmasıyla sonlandırdığımız çadır eyleminin ardından 12 Ekim 2021 tarihinde MİP Birleşik Kurul süreci resmi olarak başlatılmıştı.

27 Ekim 2021 tarihinde Birleşik Kurula İmar Planı’nın son şeklinin sunumunun yapıldığı gün belediyemiz ek taleplerde bulunmuştu. Bu taleplerin mümkün olduğu ve yapılabileceği bizlere yetkili organlar tarafından iletilmiş ve belediye idaremiz bu çerçevede karar üretmiştir.

Şehir Plancıları Odası’nın basın bildirisinde iddia ettiği gibi belediye meclis üyelerimizin hiçbiri kendi arazileri üzerinde pazarlığa girmemiş, böyle bir talepte bulunmamıştır. İlgili odadan varsa bu koşul sunan meclis üyelerinin isimlerini basınla paylaşmalarını ya da belediyemizden özür dilemelerini talep ediyoruz.

Mehmetçik İmar Planı’nın Birleşik Kurul’dan “koşullu” evet alması odanın bizimle diyalog kurmamasından kaynaklanmıştır. İletişim kurmak ve çözüm üretme yolunu seçmek yerine kapıları yüzümüze kapatan Şehir Plancıları Odası ve yönetiminin yaptığı açıklamadaki suçlamalarıyla bizleri zan altında bırakması kabul edilebilir değildir.

Şehir Plancıları Odası’nın basın açıklaması sonrası 7 Şubat 2022 tarihinde toplanan Mehmetçik Belediyesi Meclisi, 3 Aralık 2021 tarihli toplantısında aldığı “koşullu evet” kararını iptal edip plana hiçbir koşul koymadan, Birleşik Kurul’a sunulduğu şekliyle yayınlanması için “oy birliğiyle evet” deme kararı üretmiştir. Karar, Şehir Planlama Dairesi’ne iletilmiş daire ise 8 Şubat 2022 tarihinde planın yayınlanması için yazısını ilgili bakanlığa göndermiştir.

Mehmetçik İmar Planı’nı titizlik ve inançla yöneten belediyemiz, üzerine düşen bütün görevleri layıkıyla yerine getirmiştir. Şimdi artık planın yayınlanması için mücadele vereceğiz. Aynı mücadele ve inancı Şehir Plancıları Odası’nın da vermesini ümit eder, ülkemizin tüm alanları imar planına kavuşana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyurmak isteriz.

 

Saygılarımızla,

Cemil SARIÇİZMELİ

Mehmetçik Belediye Başkanı

 

Ek 1: 07 Şubat 2022 Tarihli Mehmetçik Belediyesi Maclis Kararları(2 sayfa).

Ek 2: 8 Şubat 2022 Tarihli Şehir Planlama Dairesi Yazısı.

 

 

Leave A Reply