Belediye Meclisi

590

Cemil Sarıçizmeli
Başkan

Olgun Kahyaoğlu
As Başkan

Ali Bulut
Yedek As Başkan

Muhlis Ağcabay
Üye

Ersin Gündeğer
Üye

Aylin Yaramaz
Üye

Gürşen Aydıntan
Üye

Hüseyin Cumaoğlu
Üye

Yusuf Kandilli
Üye